Testar av cognac

Omtrent sidan oppstarten av LCC har vi ført logg på testing av cognac. Her vil du finne litt omtale og testresultata av dei ulike testane tilbake frå 2011 og fram til i dag. 

På denne sida vil du finne oversikt over alle testane frå oppstarten og fram til dag. Kva dato dei er testa og karakterane som er gitt.