Vedtekter for Leikanger Cognac Club

§1      Styre

Leikanger Cognac Club skal ha eit styre samansett av formann, sekretær, kasserar og utsending. Formannen har 2 røyster ved avrøystingar.

 

§2      Målsetting:

Utvikle kunnskap, skape diskusjonar og nyte flest mogleg typar cognac.

 

§3      Medlemstal:

Tal medlemar i Leikanger Cognac Club skal ikkje overstige 10 personar. Damer har ikkje tilgang i klubben. Eventuelt nye medlemmer kan berre takast inn ved samrøystes vedtak.

 

§4      Møta:

Møta skal avholdast første fredag annan kvar månad. På møta skal medlemane ha pent antrekk.

 

§5      Verten:

Skal sende innkalling skriftleg eller på e-post i god tid 
         (min14 dgr) før møtet.
Verten er sjølv ansvarleg for 
         kveldens tema.

 

§6      Fagleg aktivitet:

Dette er eit sosialt føretak for livsnytarar som set fokus på kvalitet og kulturelt mangfald i fritida. Jobben legg vi av oss her.

 

§7      Ordinær dagsorden:

- Vertens velkomsttale, med presentasjon av kveldens 
            innhald.

- Cognactesting, vurdering og diskusjon rundt kveldens
            smaksprøvar opp mot
tidlegare referansar.

- Fagleg innhald og diskusjonar

- Nyte cognac og sosialt fellesskap.

 

§8      Medlemsavgift;

Vert sett til kr 500,-

 

§9      Ekskursjonar        

Klubbens medlemmer skal prioritere kulturelle 
         ekskursjonar og tur til 
Cognac.

 

§10    Endring av vedtektene
          Vedtektene kan berre endrast med ¾ fleirtal.

Vedtektene vert drøfta og vedtekne.